Search for:
  • Home/
  • Games News/
  • บทสวดมนต์กินเจ 2566 บูชาขอพรองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม

บทสวดมนต์กินเจ 2566 บูชาขอพรองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม

เป็นประจำของช่วงเทศกาลกินเจของทุกปี ซึ่งในปีนี้ จะตรงกับวันที่ 15 – 23 ตุลาคม 2566 จะมีกิจกรรมการกินเจเกิดขึ้นทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะกับชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีความศรัทธาในการกินเจ นอกจากนี้ช่วงที่ได้บูชากราบไหว้พระแม่กวนอิมอีกด้วย เนื่องจากมหาโพธิสัตว์กวนอิมเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตากรุณา การกินเจเป็นการละเว้นการเอาชีวิตของสัตว์เพื่อเป็นการสักการะบูชาแก่พระพุทธเจ้าและมหาโพธิสัตว์กวนอิมไปด้วยในคราวเดียวกัน พีพีทีวีจึงนำบทสวดบูชามาอัปเดต เพื่อให้คนที่ศรัทธาสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

บทสวดมนต์ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และการบูชาองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม

ก่อนอื่นควรตั้งจิตให้มั่น สงบ และบริสุทธิ์น้อมจิตระลึกถึงองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม

เริ่มต้นสวด ตั้งนะโม 3 จบ แล้วตามด้วยบทสวดมนต์และอธิษฐานขอพร นำโมไต๋ซื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมไต๋ซื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมไต๋ซื่อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโค่ว กิวหลัง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต โอมเกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ เทียงหล่อซิ้งตี่หล่อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิง เจ็กเฉียก ใจเอียงห่วยอุ่ยติ๊ง นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก (กราบ)

คำแปลบทสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระแม่กวนอิม มหาโพธิสัตว์ พระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณา อันยิ่งใหญ่ไพศาล ขอได้โปรดบำบัดทุกข์โศก โรคภัยอันตรายทั้งปวง ข้าพเจ้าขอน้อมถึงพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์โศก โรคภัยทั้งปวงให้หมดสิ้นไป ขอความสุขสมปรารถนาทุกประการจงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเทพเจ้าเบื้องบน และเทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมดได้โปรดปัดเป่า ให้เวรกรรมและสรรพเคราะห์ทั้งมวลจนหมดสิ้นไป และสุดท้ายเป็นบทแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ผู้ที่มีใจเลื่อมใสศรัทธาที่จะบูชาองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนั้น ควรละเว้นการรับประทานเนื้อ (กินเจ) และควรละเว้นถวายเนื้อสัตว์ต่อองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเช่นกัน

"กลุ่มฮามาส" หาอาวุธในการถล่มอิสราเอลมาจากไหนคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง?

สภาพอากาศวันนี้ ไทยเจอทั้งฝนทั้งหนาว! เตือน กทม.- 44 จว. ฝนตกหนัก

"จุลพันธ์" เผย เงินดิจิทัล 10,000 บาท ต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนด้วย

 บทสวดมนต์กินเจ 2566 บูชาขอพรองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม